Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 100 000 spokojených uživatelů

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Předpisy pro balíčky služeb pro firmy

§ 1 Obecné

 1. Dodavatel – Merkandi LTD, dále jen Merkandi, se sídlem v Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Ředitel – podnikatel nebo soukromá osoba, která kupuje obchodní balíček.
 3. Balíčky pro firmy – soubor služeb a výhod ve formě balíčků poskytovaných dodavatelem.
 4. Náklady na službu – částka, kterou musí zákazník zaplatit, aby si mohl zakoupit obchodní balíček.
 5. Objednané služby – služby, které po zakoupení zůstávají v uživatelském účtu zmocnitele kdykoli k dispozici.
 6. Automatické služby – služby, které se aktivují automaticky a fungují bez účasti Zmocnitele.

 

§ 2 Rozsah poskytované služby

 1. Klient zadá objednávku na obchodní balíček prostřednictvím webu Merkandi. Cena balíčku a služby v něm zahrnuté jsou uvedeny přímo na webových stránkách https://merkandi.cz/packages.
 2. Po zaplacení balíčku objednaného zmocnitelem obdrží zhotovitel potvrzovací zprávu. Od té doby v závislosti na typu služby:  
  1. U objednaných služeb – klient má neomezené množství času na vyplnění servisního formuláře, který zahájí poskytování služby
  2. U automatických služeb – služby se aktivují automaticky v účtu zmocnitele.
 3. Objednatel zakoupením Balíčku pro firmy rovněž přijímá podmínky služeb obsažených v balíčcích. Dostupnost jednotlivých obchodních podmínek:  
 4. Služba se považuje za dokončenou, když zákazník obdrží e-mailem potvrzení o aktivaci balíčku.  
 5. V případě, že zhotovitel nebude moci spustit balíček služeb, je částka zaplacená za službu vrácena na účet zákazníka do 3 pracovních dnů. Náhrada se provádí stejnou formou jako platba provedená Zákazníkem za službu. Nebude-li možné takové vrácení provést, bude zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem sjednání jiné formy vrácení. &Nbsp;
 6. Balík služeb je k dispozici po neomezenou dobu s tím, že jeho využití je možné pouze v případě, že Zmocnitel má aktivní účet na platformě Merkandi.
 7. Zhotovitel informuje, že některé služby zahrnuté v balíčcích pro firmy jsou zaměřeny na uživatele s aktivní možností prodeje. Zmocnitel, který nemá aktivní prodejní opci, je nesmí využít, dokud nebude společnost ověřena a uvedená opce aktivována. Odmítnutí aktivace nebo deaktivace prodejní opce z jakéhokoli důvodu neopravňuje Zmocnitele požadovat vrácení peněz za nákup balíčku. &Nbsp;

 

§ 3 Návraty

 1. Zákazník má možnost vrátit poplatek za poskytnutou službu do 100 kalendářních dnů od data objednání služby. Po 100 kalendářních dnech od data objednání služby nemá Zákazník nárok na vrácení peněz.
 2. Podmínkou vrácení je nezahájení plnění požadovaných služeb. Okamžikem vyplnění servisního formuláře zaniká právo na vrácení s výjimkou situace uvedené v písm. 6 § 2 a pt. 1, 2 a 3 oddíl; 4.
 3. Za účelem vrácení peněz by měl Objednatel kontaktovat Kancelář zákaznických služeb Merkandi, jejíž kontaktní údaje jsou k dispozici v záložce kontakt na webové stránce: https://merkandi.pl/contact. 
 4. Zhotovitel si vyhrazuje, že v případě změny obsahu balíku může objednatel požádat o náhradu poměrné části ceny služby ve vztahu k pořizovací ceně celého balíku.
 5. li>

 

§ 4 Stížnosti

Zhotovitel umožňuje zahájit reklamační řízení v následujících případech:

 1. Balík služeb nebyl aktivován v účtu zmocnitele.
 2. Služby jsou vadné nebo již nejsou dostupné jako součást balíčku kvůli změnám provedeným dodavatelem.  
 3. Klient obdržel nabídky na jiné zboží, než je uvedeno v objednávce.

Chcete-li podat stížnost, kontaktujte kancelář zákaznických služeb Merkandi. Kontaktní údaje jsou k dispozici v záložce kontakt na webových stránkách: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamace je příkazce povinen uvést své úplné údaje, kontaktní údaje, číslo uhrazené faktury a uvést alespoň jeden z výše uvedených případů opravňujících k zahájení reklamačního řízení ze strany Merkandi. Zhotovitel je povinen projednat reklamaci do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí žádosti.

 

§ 5 Závěrečná ustanovení

V záležitostech, na které se nevztahují tato Pravidla, platí Všeobecné obchodní podmínky Merkandi a příslušné právní akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.