HAPPY SALE
-35%
REGISTRACE a OBNOVENÍ na 1 rok
akce nelze kombinovat

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 100 000 spokojených uživatelů

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Regulamin usługi gwarantowanego tłumaczenia ofert

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zleceniobiorca - Merkandi LTD, zwany dalej Merkandi, z siedzibą w Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Zleceniodawca - przedsiębiorca lub osoba prywatna, zlecająca usługę gwarantowanego tłumaczenia ofert.
 3. Usługa gwarantowanego tłumaczenia ofert - zwana dalej usługą, polega na tłumaczeniu każdej nowo-opublikowanej przez Zleceniodawcę oferty sprzedaży w serwisie. Usługa jest świadczona przez Zleceniobiorcę.
 4. Koszt usługi - kwota, jaką Zleceniodawca musi zapłacić w celu realizacji usługi gwarantowanego tłumaczenia ofert.

 

§2 Zakres świadczonej usługi

 1. Zleceniodawca składa zamówienie na usługę gwarantowanego tłumaczenia ofert za pośrednictwem strony internetowej Merkandi. Koszt usługi jest przedstawiony na stronie zamówienia usługi i dotyczy bezterminowego gwarantowanego tłumaczenia ofert sprzedaży opublikowanych na platformie.
 2. Po opłaceniu usługi zamówionej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca otrzymuje wiadomość potwierdzającą aktywację usługi. Od tego momentu, usługa jest aktywna i wszystkie oferty sprzedaży są tłumaczone do 3 godzin od ich opublikowania, niezależnie od języka, w którym zostały opublikowane.
 3. Zleceniobiorca, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu tłumaczenia ofert do 72 godzin. W takim przypadku, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu.
 4. Zleceniobiorca określa, że w przypadku braku tłumaczenia ofert sprzedaży, Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje go o tym fakcie. W takim przypadku, Zleceniobiorca ma 72 godziny na dostarczenie tłumaczenie i rozwiązanie problemu. Jeżeli w określonym terminie Zleceniobiorca nie jest w stanie rozwiązać problemu, Zleceniodawca ma prawo żądania zwrotu pieniędzy za zakupioną usługę. Zwrot następuje w tej samej formie co płatność dokonana za usługę przez Zleceniodawcę. W przypadku braku możliwości dokonania takiego zwrotu, Zleceniobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem ustalenia innej formy zwrotu.
 5. Usługa działa w sposób zupełnie automatyczny, bez udziału Zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca ma prawo żądania wyłączenia usługi na dowolny okres i jej reaktywacji w dowolnym momencie. 
 7. Usługa tłumaczenia ofert sprzedaży tłumaczy oferty sprzedaży z dowolnego języka na wszystkie dostępne na platformie Merkandi.
 8. Zleceniobiorca korzysta z systemów tłumaczeń automatycznych do oferowania usługi, tłumaczenia nie są wykonywane przez wyspecjalizowane osoby.
 9. W przypadku ofert sprzedaży z bardzo małą ilością treści i/lub zawierających liczne błędy składniowe, ortograficzne, gramatyczne czy stylistyczne, tłumaczenie może nie być możliwe. W takich przypadkach Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za brak dostarczonej usługi.
 10. Usługa działa od momentu jej zakupu. Oferty sprzedaży, które zostały opublikowane przed jej zakupem nie zostaną przetłumaczone.
 11. Usługa jest dostępna do wykorzystania przez nieograniczony czas z zastrzeżeniem, że jej wykorzystanie jest możliwie wyłącznie w momencie, gdy Zleceniodawca posiada aktywne konto na platformie Merkandi oraz posiada aktywną opcję sprzedaży.

 

§3 Zwroty

 1. Zleceniodawca ma możliwość otrzymania zwrotu opłaty za wykonaną usługę w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi. Po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot.
 2. Warunkiem zwrotu jest brak rozpoczęcia wykonywania usługi. W momencie uzupełnienia formularza usługi, prawo do zwrotu przestaje obowiązywać z wyjątkiem sytuacji zawartej w pkt. 6 §2 oraz pkt. 1, 2 i 3 §4.
 3. Aby otrzymać zwrot, Zleceniodawca powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi, którego dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. 

 

§4 Reklamacje

Zleceniobiorca umożliwia wszczęcie postępowania reklamacyjnego w następujących przypadkach:

 1. Usługa nie została zrealizowana w deklarowanym terminie, Zleceniodawca zgłosił błąd Zleceniobiorcy a ten nie został naprawiony w zadeklarowanym terminie

W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca zobowiązany jest podać swoje pełne dane, dane kontaktowe, numer opłaconej faktury, oraz wskazać co najmniej jeden z wyżej wymienionych przypadków, uzasadniających wszczęcie postępowania reklamacyjnego przez Merkandi.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

§5 Odpowiedzialność

Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za dostarczenie tłumaczeń ofert sprzedaży. Ponieważ oferty sprzedaży są tłumaczone przez systemy zautomatyzowane, Zleceniobiorca nie może odpowiadać za poprawność tłumaczeń, a co za tym idzie, za skutki powstałe w skutek decyzji podejmowanych na ich podstawie. 

 

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Handlowe Merkandi oraz odpowiednie akty prawne.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.