Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 100 000 spokojených uživatelů

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Vyhledávání zboží

Podmínky služby vyhledávání zboží 

Obecná ustanovení 

 1. Poskytovatel služby – Merkandi LTD, zvaný dále Merkandi, se sídlem v Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Objednatel služby – podnikatel nebo soukromá osoba, která objednává službu vyhledání zboží
 3. Služba vyhledávaní zboží – zvaná dále službou, spočívající ve vyhledání nabídek určeného výrobku jménem Objednatele a následně dodání fotografii , kontaktních údajů a také veškerých dalších informaci nezbytných pro kontakt s prodejcem za účelem nákupu zboží. Služba je poskytovaná Poskytovatelem.
 4. Cena služby – částka, jakou Objednatel musí uhradit pro realizaci služby vyhledávání zboží. 

 

Rozsah poskytované služby

 1. Objednatel objednává službu vyhledávání zboží prostřednictvím webové stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránce pro objednaní služby a vztahuje se k vyhledání jednoho druhu zboží dle specifikace Objednatele.
 2. Po uhradě služby Objednatelem, ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne zaúčtovaní platby Poskytovatel spustí realizaci služby. V případě prodlení termínu realizaci služby, Poskytovatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele a termín realizaci služby nebude podléhat individuálnímu ujednání mezí Poskytovatelem a Objednatelem.
 3. Služba se považuje za zrealizovanou ve chvíli zaslaní Objednateli následujících informaci o nalezených nabídkách:
  • adresa www prodávajícího
  • adresa www  vyhledaného zboží
  • kontaktní údaje prodávajícího (v tom telefonní číslo, mailová adresa, adresa skladu, název firmy / prodávajícího, atp.)
  • popis vyhledaného zboží spolu s popisem (cena, minimální objednací množství, detaily nabídky, záruka, atd.).
 4. Poskytovatel pošle veškeré vyhledané informace, které budou dostupné. Veškeré informace budou zaslané na mailovou adresu uvedenou Objednatelem ve svém uživatelském účtě nebo na adresu uvedenou během objednávání služby vyhledávání zboží. 
 5. V případě, že Poskytovatel nebude schopny najít nabídky zboží odpovídající specifikacím Objednatele, částka za službu bude vrácená na účet Objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Vrácení částky bude ve stejné formě v jaké byla provedená platba za službu.  V případě, že nebude možné provedení zpětné platby stejným způsobem, Poskytovatel bude kontaktovat Objednatele za účelem určit jiný způsob platby pro vrácení částky za službu.

 

Vracení plateb

Objednatel má možnost obdržet vrácení částky za provedenou službu ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne zaslaní Poskytovatelem nabídek na vyhledané zboží. Pro uplatnění zpětné platby Objednatel je povinen kontaktovat Zákaznický servis Merkandi, kterého kontaktní údaje jsou dostupné v záložce kontakt na webové stránce https://merkandi.cz/contact. Po uplynuti 7 denní lhůty Objednatel nemá nárok na vrácení platby za službu.

 

Reklamace

Poskytovatel umožňuje nahlášení reklamačního řízeni v následujících případech: 

 1. Služba nebyla zrealizovaná Poskytovatelem ve stanovené lhůtě určené pro doručení nabídek zboží.
 2. Poskytovatel nemá možnost kontaktu s žádným z prodávajících určených Odběratelem.
 3. Poskytovatel obdržel nabídky na jiné zboží než uvedené v objednávce.

Pro nahlášení reklamaci je zapotřebí kontaktovat Zákaznický servis Merkandi, kterého kontaktní údaje jsou dostupné v záložce kontakt na webové stránce https://merkandi.cz/contact.
V obsahu reklamačního hlášení Poskytovatel je povinen uvést svoje osobní a kontaktní údaje, číslo uhrazené faktury a poukázat na minimálně jeden z výše uvedených důvodu pro opodstatnění reklamačního řízeni firmou Merkandi. 

Poskytovatel je zavázaný zvažovat reklamaci během 30 dnů ode dne potvrzení přijeti hlášení.

 

Závěrečná ustanovení

Ve věcech, na něž se tato nařízení nevztahuje, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Merkandi a příslušné právní akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.